powered by

  • Analysis

Advanced Programming & Maths

#python #algorithm #threading #maths

Tools:

Python, Matplotlib, Pandas, Numpy, SciPy

Deze module ondersteunt rechtstreeks de modules Machine learning en Deep learning binnen AI Engineer en IoT Devices & Robotics en Unity voor de XR Developers. Beide tracks zijn immers gebouwd op de programmering van afleidende logica-systemen en systemen voor kansberekening en statistiek. “Intelligente” algoritmes zijn in staat om van enorme hoeveelheden input te leren en dit om te zetten naar praktische output, al dan niet naar aanleiding van een nieuwe specifieke dataset die verbonden moet worden aan een bepaalde output. Dergelijke algoritmes kunnen zo uiteindelijk voorspellingen doen of beslissingen nemen, gebaseerd op de verzamelde data en de analyse hiervan.

In deze module verdiepen we onze programmeervaardigheden in Python met threading/networking. We verkennen verschillende belangrijke library’s zoals Pandas, Matplot, SciPy, Numpy … Deze Python pakketten maken van de simpele programmeertaal een krachtig gereedschap voor het maken van software voor data analyse en -verwerking. We verkennen reïnforcement learning en bijhorende algoritmes. Tegelijkertijd worden volgende wiskunde onderdelen aangeleerd zoals:

  • Herkennen van basis wiskunde functies (gaussian function, de sigmoid function, cross-entropy, etc)
  • Werken met exponenten en logaritmes
  • Rekenen met matrices
  • Kansenberekening om finaal tot de stelling van Bayes praktisch toe te gaan passen
  • Convoluties

Doorheen de module is er veel tijd om alle onderdelen begeleid zelf in te oefenen.