powered by

  • analysis

Data Management

#T-SQL #DBMS #MYSQL #BCNF

Data en databases zijn niet weg te denken uit onze hedendaagse leefwereld. Je leert het juiste databasemanagementsysteem (DBMS) te kiezen. Meeste aandacht gaat hierbij naar relationele databases om een genormaliseerd model te bouwen met T-SQL.

Je manipuleert en bevraagt de gestockeerde data. Je programmeert procedurele databaseobjecten om beveiliging, onderhoud en foutcontrole te optimaliseren.