• code

Device Programming 2

#csharp #xamarinforms #oop #android

Het doel van deze module is om C#.NET te leren en de concepten van object georiƫnteerd programmeren verder uit te diepen. Deze kennis wordt ingezet om mobiele Xamarin.Forms applicaties te ontwikkelen die data manipuleren van bestaande bronnen in de cloud. Hoewel Xamarin.Forms toelaat op verschillende platformen te draaien, ligt de focus van het testen voornamelijk op Android.

Deze module bouwt verder op de kennis die opgedaan werd in User Experience Design, Basic Programming en Device Programming I, en loopt parallel met de module IoT Cloud. Naast het verder uitdiepen van programmeerprincipes die toegepast kunnen worden in alle specialisaties, bereidt het tevens voor op meer specifieke modules zoals Smart App Development: IOS en Mixed Reality.