powered by

  • Code

Advanced Software Engineering

#csharp #xamarinforms #.NET-MAUI #oop #android

Tools:

Xamarin.Forms, .NET MAUI, Visual Studio

Het doel van deze module is om C#.NET te leren en de concepten van object georiënteerd programmeren verder uit te diepen. Deze kennis wordt ingezet om mobiele Xamarin.Forms/.NET MAUI applicaties te ontwikkelen die data manipuleren van bestaande bronnen in de cloud. Hoewel Xamarin.Forms/.NET MAUI toelaat op verschillende platformen te draaien, ligt de focus van het testen voornamelijk op Android. Deze module bouwt verder op de kennis die opgedaan werd in User Experience Design, Basic Programming en Full Stack Web Development, en loopt parallel met de module IoT Cloud. Naast het verder uitdiepen van programmeerprincipes die toegepast kunnen worden in alle specialisaties, bereidt het tevens voor op meer specifieke modules zoals Smart App Development, Backend Development en Mixed Reality

Algemene doelen voor deze module:

  • Je zal de kennis die je opgedaan hebt in Basic Programming (object geörienteerd programmeren in Python) kunnen omzetten naar C#.NET (Xamarin/.NET MAUI), aangevuld door extra concepten van object geörienteerd programmeren.
  • Je zal weten waar Xamarin/.NET MAUI gesitueerd wordt in het .NET landschap, en wat het basis verschil is tussen Xamarin.Forms en .NET MAUI.
  • Je zal data asynchroon kunnen lezen en/of manipuleren, door bestaande data sources in de cloud te gebruiken die data in verschillende formaten kunnen aanleveren (zoals CSV, JSON).
  • Je zal sneller en efficiënter leren coderen door gebruik te maken van specifieke principes in zowel C# .NET als Visual Studio. Deze tool zal je ook helpen om je code efficienter te leren debuggen.
  • Je doet een basis kennis op van XAML in Xamarin Forms/.NET MAUI zodat je in staat bent om een gebruiksvriendelijke UI te bouwen met controls en containers die best passend zijn voor de applicatie. Ook het navigatiesysteem komt aan bod.
  • Je leert platform specifieke code en XAML schrijven in Xamarin Forms en .NET MAUI (Android, iOS, UWP).