powered by

  • Project

Industry Project

#agile #sprints #teamwork #companyprojects #deadlines

Na alle modules en examens uit Semester 4, volgt het Industry Project, een traject van 4 à 5 weken. De opgedane kennis uit de vorige modules wordt tijdens deze projectweken in de praktijk omgezet in een externe case.

Deze module werkt verder op de Team Project module. In deze module zal er een project uitgewerkt worden voor een bedrijf. Hierbij worden alle rollen en werkmethodes in projectmanagement vlot toegepast. De druk en verwachtingen liggen hier een stuk hoger. Hierbij is een goede communicatie met externe partijen dus van groot belang. De projecten situeren zich in de context van web development, AI & machine learning, XR Development en infrastructure.

Bedrijven waar we reeds mee samenwerken zijn onder andere TVH, Smappee, Barco, [Ordina](https://www.ordina.be/, Kinepolis, Delaware.