powered by

  • design

Augmented & Mixed Reality

#AR #MR #Unity #hololens

Het doel van deze module is om kennis te maken met Augmented Reality en Mixed Reality. Je maakt kennis met de verschillende mogelijkheden naar interactie en visualisatie. In het praktische luik van de module worden hiervoor business toepassingen uitgewerkt, in hoofdzaak a.d.h.v. Microsoft Hololens maar ook via mobile devices en alternatieven zoals MagicLeap.

De kennis die opgedaan werd in UX-design, UI-design en Interaction Design wordt aangehaald om User Experience om te zetten naar een volledig nieuwe augmented/mixed reality omgeving. Daarnaast wordt je kennis C#.NET uit de module Device Programming II ingezet voor het programmeergedeelte in Unity en UWP.

  • Je leert de User Experience te optimaliseren voor Augmented/Mixed Reality omgevingen.
  • Je wordt ondergedompeld in de mogelijkheden die reeds op de markt zijn voor interactie en visualisatie van Augmented en Mixed Reality.
  • De look en feel van de game engine Unity wordt aangeleerd om een 3D augmented reality omgeving om te zetten en te programmeren.