• project

Project 1

#waterfall #pm #prototyping #maker #integrate

Project 1 is je eerste integratiemodule: je bewijst door zelfstandig (waterfall) binnen de gegeven richtlijnen (maar met veel ruimte voor je eigen creatieve invulling) een persoonlijke case volledig uit te werken, te documenteren en te presenteren tijdens de projectweken. Je verdiept hiermee je eerder verworven technische competenties en bewijst je project skills: (PM, TimeManagement, leren reflecteren, product prototyping technieken, presentatietechnieken, … ) die je in verschillende sessies met medewerking van** gastsprekers uit de industrie** hebt aangeleerd gekregen.