powered by

  • Connect

Security

#privacy #security #testing

Tools:

Kali, Wireshark, OWASP ZAP

Studenten worden bewust gemaakt van de mogelijke bedreigingen die de beschikbaarheid, de vertrouwelijkheid of de integriteit van een systeem kunnen compromitteren Er worden diverse tegenmaatregelen besproken die de kwetsbaarheid tegenover deze bedreigingen kunnen verminderen of minimaliseren.

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt getracht een inzicht te verwerven in het brede en complexe veld van de ICT-beveiliging, zowel op het gebied van WEB-technologie, netwerk-infrastructuur, hardware en software applicaties. In het bijzonder daar waar deze technologieën worden geïntegreerd in moderne Cloud en IoT toepassingen.
Er wordt een zeer summiere inleiding gegeven in de bestaande methodieken en in de ter zake doende wetgeving.

Praktische labo-sessies laten de studenten zelf aan de slag gaan met een aantal tools om de effectiviteit van beveiligingen te testen. Een opgezette afgeschermde omgeving laat de studenten toe zelf een aantal kwetsbaarheden in applicaties uit te buiten zodat men zich een goed beeld kan vormen van de impact van het falen van een beveiliging.