• code

Smart App Development

#iOS #C# #Xamarin

Ontwikkelen van Xamarin applicaties met behulp van Visual Studio. In deze module leren we Xamarin applicaties bouwen op een professionele manier en dit voor Android en iOS. Dit wil zeggen dat de applicaties volgens een bepaald patroon gebouwd moeten worden (MVVM) zodat we ze achteraf makkelijk kunnen uitbreiden of aanpassen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat we onze code leren testen via automated testing.