powered by

  • Code

Smart App Development

#expo #reactNative #iOS #Android

Tools:

Expo, webpack, JS, ReactNative, Lottie

Smart App Development — Hoe maken we performante en mooie apps die een zo veel mogelijk gedeelde codebase hebben tussen iOS & Android?

We bekijken hoe we met React Native een hybride mobile app kunnen maken met een zo veel mogelijk shared codebase. Aan de hand van Expo zetten we een vlotte development structuur op. We bekijken welke device-API’s we kunnen gebruiken, hoe we met data werken en hoe we platform specifieke logica toevoegen.

Ook komen animaties aan bod, basis microinteracties en het gestructureerd werken met Javascript.

Deze module is ook een aanzet naar de web-based JS-frameworks en patterns.