powered by

  • Project

Stage in binnen- of buitenland

#teamwork #entrepreneur #projectmanagement #integration

Als sluitstuk van de opleiding komt de reële ervaring met het werkveld: de stage. Hierbij is het de bedoeling om verschillende leerresultaten in werksituaties te gaan toepassen. Niet alleen door zijn omvang in duur en studiepunten maar ook als ideale instap in het werkveld, is de stage een ideale werkvorm om te functioneren als MCT’er in een complexe authentieke situatie.