powered by

  • Project

Team Project

#agile #sprints #teamwork #projectmanagement

Tools:

Trello, Toggl

Na alle modules en examens uit Semester 3 (Device Programming, Security, IoT Cloud en Interaction Design), volgt het Team Project, een traject van 3 à 4 weken. De opgedane kennis uit de vorige modules wordt tijdens deze projectweken in de praktijk omgezet in een interne case.

Het voornaamste doel van deze module is om de rollen & werkmethodes in projectmanagement te leren kennen en deze ook te integreren in een project van begin tot einde. Deze case wordt binnen een team uitgewerkt en gepresenteerd.

Aan de hand van de agile methode, leer je voor het eerst samenwerken en communiceren in een team en met interne klanten van een andere opleiding (Sport en Bewegen). Elke week presenteer je een stand van zaken bij de docenten en word je gecoacht om het project bij te sturen en tot een goed einde te brengen.