powered by

Info kandidaat stagebedrijf

Opleiding

Multimedia & Creative Technologies (MCT) is een professionele bachelor opleiding aan Howest, campus Kortrijk. De stageperiode situeert zich in het laatste jaar in één van volgende uitstroomprofielen binnen MCT:

 • Next Web Developer
 • Smart XR Developer
 • AI Engineer
 • IoT & Infrastructure Engineer

Voorwaarden stagebedrijf

Elke stageplaats en ingediende stage-opdracht worden door de opleiding op volgende criteria gescreend:

 • Binnen het bedrijf is er altijd een IT-medewerker i.f.v. de stageopdracht aanwezig.
 • De accommodatie is aangepast (niet in een privé-woning).
 • Student mag niet thuis aan stage-opdracht werken.
 • Stage-opdracht is duidelijk & niveau '3MCT' waardig. Opleiding beslist hierin finaal.
 • Er is geen familiale verwantschap tussen stagegever/stagebegeleider en stagestudent.

Stageperiode

Een student kan in dit academiejaar op twee momenten stage lopen:

 • Ofwel in de reguliere stageperiode ('stageperiode lente'): 20 februari 2023 t.e.m. 10 juni 2023.
 • Ofwel in het eerste semester ('stageperiode herfst'): deze loopt van 26 september 2022 t.e.m. 28 jan 2023.

Kans op een stagiair

Jaarlijks gaan gemiddeld 60-tal MCT studenten op zoek naar een stageplaats waarvan 15% voor een buitenlandse ervaring kiest. In onze database zitten elk jaar gemiddeld 300 stageprojecten. De vraag is veel groter dan het aanbod; één van onze felbegeerde stagiairs kunnen we u dus niet garanderen.

Om elk stagebedrijf voldoende kansen aan te bieden, streven we naar maximaal twee stagestudenten per stagebedrijf. In overleg kunnen we voor grote organisaties of bedrijven met verschillende departementen eventueel een uitzondering maken.

In de maand september organiseert de opleiding i.s.m. de bacheloropleiding Toegepaste Informatica en de graduaatsopleiding Digitale Vormgeving een stagemarkt: studenten krijgen de kans om de eerste keer met de verschillende stagebedrijven in contact te komen. Eind maart 2023 organiseert stad Kortrijk een Jobhappening. Daarop is elke student verplicht aanwezig.

Registratie

Het kandidaat stagebedrijf kan één of meerdere stageprojecten (voor meedere opleidingen) registreren via de stagetool van Howest: https://stage.howest.be/. Een uitgebreide handleiding vindt u op: https://stage.howest.be/Home/Help.

Stageakkoord & contract

Zodra een student tot een onderling akkoord met u is gekomen en ons hiervan op de hoogte brengt, wordt een stagecontract en risico-analyse gegenereerd. De student zorgt dat alle administratie verder in orde wordt gebracht.

Contactpersoon: Stijn Walcarius, Coördinator Stage & Bachelorproef MCT, stijn.walcarius@howest.be.

Meer info: zie stagehandleiding.

Onze laatstejaarsstudenten lopen stage gedurende 15 weken van februari tot en met juni, of van eind september tot en met januari. Studenten kiezen hun stageplaats vóór eind oktober. Alle informatie over de stage alsook voorbeelden van voorbije jaren vindt u in de respectievelijke documenten hieronder.

Stageposters

Posterboek bachelorproeven